Bộ sưu tập: Fresh Water Pearls

Bộ lọc:

Trạng thái sẵn sàng
Đã chọn 0 Đặt lại

29 sản phẩm

Lọc và sắp xếp

Lọc và sắp xếp

29 sản phẩm

Trạng thái sẵn sàng

29 sản phẩm

 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Fresh Water Pearl Earrings (18K Gold Plated)

  Giá thông thường
  1.026.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  1.026.000 VND
  Fresh Water Pearl Earrings (18K Gold Plated) - O.chic StudioFresh Water Pearl Earrings (18K Gold Plated) - O.chic Studio
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Pearl and Shell Necklace

  Giá thông thường
  783.000 VND
  Giá thông thường
  1.026.000 VND
  Giá bán
  783.000 VND
  18K Gold Plated Shell Necklace - O.chic Studio18K Gold Plated Shell Necklace - O.chic Studio
  Giảm giá
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Beautiful Fresh Water Pearl Necklace

  Giá thông thường
  1.026.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  1.026.000 VND
  Fresh Water Pearl Necklace - O.chic StudioFresh Water Pearl Necklace - O.chic Studio
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Freshwater Pearl Necklace

  Giá thông thường
  1.183.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  1.183.000 VND
  Freshwater Pearl Necklace - O.chic StudioFreshwater Pearl Necklace - O.chic Studio
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Natural Pearl Earrings

  Giá thông thường
  1.131.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  1.131.000 VND
  Natural Pearl EarringsNatural Pearl Earrings
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Fresh Water Pearl Ear Cuff

  Giá thông thường
  679.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  679.000 VND
  Fresh Water Pearl Ear CuffFresh Water Pearl Ear Cuff
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Asymmetric Fresh Water Pearl Earrings

  Giá thông thường
  1.096.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  1.096.000 VND
  Asymmetric Fresh Water Pearl EarringsAsymmetric Fresh Water Pearl Earrings
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Pearl Loops Earrings

  Giá thông thường
  1.026.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  1.026.000 VND
  Pearl Loops EarringsPearl Loops Earrings
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Pearl Ball Earrings

  Giá thông thường
  1.009.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  1.009.000 VND
  Pearl Ball EarringsPearl Ball Earrings
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Unbalanced Baroque Pearl Earrings

  Giá thông thường
  1.131.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  1.131.000 VND
  Unbalanced Baroque Pearl EarringsUnbalanced Baroque Pearl Earrings
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Unbalanced Flower Motif Pearl Earrings

  Giá thông thường
  1.026.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  1.026.000 VND
  Unbalanced Flower Motif Pearl EarringsUnbalanced Flower Motif Pearl Earrings
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Silver-tone Pearl beaded Necklace

  Giá thông thường
  1.009.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  1.009.000 VND
  Silver-tone Pearl beaded NecklaceSilver-tone Pearl beaded Necklace