Bộ sưu tập: Necklace

Bộ lọc:

Trạng thái sẵn sàng
Đã chọn 0 Đặt lại

21 sản phẩm

Lọc và sắp xếp

Lọc và sắp xếp

21 sản phẩm

Trạng thái sẵn sàng

21 sản phẩm

 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Pearl and Shell Necklace

  Giá thông thường
  783.000 VND
  Giá thông thường
  1.027.000 VND
  Giá bán
  783.000 VND
  18K Gold Plated Shell Necklace - O.chic Studio18K Gold Plated Shell Necklace - O.chic Studio
  Giảm giá
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Beautiful Fresh Water Pearl Necklace

  Giá thông thường
  1.027.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  1.027.000 VND
  Fresh Water Pearl Necklace - O.chic StudioFresh Water Pearl Necklace - O.chic Studio
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Freshwater Pearl Necklace

  Giá thông thường
  1.184.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  1.184.000 VND
  Freshwater Pearl Necklace - O.chic StudioFreshwater Pearl Necklace - O.chic Studio
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Pearl and Chain Necklace Set

  Giá thông thường
  853.000 VND
  Giá thông thường
  1.184.000 VND
  Giá bán
  853.000 VND
  Pearl and Chain Necklace SetPearl and Chain Necklace Set
  Giảm giá
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Beaded Necklace

  Giá thông thường
  836.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  836.000 VND
  Beaded NecklaceBeaded Necklace
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Water Drop Motif Pendant Necklace

  Giá thông thường
  679.000 VND
  Giá thông thường
  975.000 VND
  Giá bán
  679.000 VND
  18K Gold Plated Necklace Pendant - O.chic Studio18K Gold Plated Necklace Pendant - O.chic Studio
  Giảm giá
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Heart Motif Necklace

  Giá thông thường
  975.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  975.000 VND
  Heart Necklace - O.chic StudioHeart Necklace - O.chic Studio
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Heart Motif Pearl Necklace

  Giá thông thường
  1.010.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  1.010.000 VND
  Heart Motif Pearl NecklaceHeart Motif Pearl Necklace
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Golden Ball Necklace

  Giá thông thường
  1.027.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  1.027.000 VND
  Golden Ball NecklaceGolden Ball Necklace
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Heart Motif Necklace (18K Gold Plated)

  Giá thông thường
  679.000 VND
  Giá thông thường
  1.010.000 VND
  Giá bán
  679.000 VND
  Heart Motif Necklace (18K Gold Plated)Heart Motif Necklace (18K Gold Plated)
  Giảm giá
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Baroque Pearl Necklace

  Giá thông thường
  957.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  957.000 VND
  Baroque Pearl NecklaceBaroque Pearl Necklace
 • Nhà cung cấp:
  O.chic Studio

  Cross Sterling Silver Necklace

  Giá thông thường
  853.000 VND
  Giá thông thường
  Giá bán
  853.000 VND
  Cross Sterling Silver NecklaceCross Sterling Silver Necklace